Całodobowa ochrona obiektów Poznań

Zależy Państwu na tym, aby mienie, którego jesteście właścicielami lub jakim zarządzacie, było bezpieczne przez całą dobę? Zachęcamy do podjęcia współpracy z naszą firmą w zakresie m.in. monitoringu! Proponowane przez nas usługi ochroniarskie dotyczą takich obiektów jak m.in.:

 • biura,
 • zakłady przemysłowe,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne lub usługowe,
 • galerie handlowe,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • osiedla mieszkaniowe.

Znajdują zastosowanie również w wielu innych kompleksach należących do osób prywatnych, instytucji czy terenów dzierżawionych, które znajdują się w Poznaniu lub jego okolicach. W ramach świadczonych usług ochroniarskich oferujemy zarówno ich monitoring, jak i 24-godzinną obserwację stacjonarną.

Na czym polega ochrona obiektów?

To nic innego jak różnego rodzaju działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieniu, jak i osobom znajdującym się na określonym terenie. Realizując profesjonalne usługi ochroniarskie, podejmujemy rozmaite, związane z tym niezbędne czynności zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, a także na działce, na której zlokalizowany jest dany obiekt. Mają one na celu ochronę przebywających na tym obszarze ludzi oraz zabezpieczenie wartościowych przedmiotów czy sprzętu w celu uniknięcia lub ograniczenia skutków:

 • włamania,
 • kradzieży,
 • dewastacji,
 • napadu bądź innych zagrożeń.

W celu realizacji ochrony obiektów wykorzystuje się m.in. monitoring.

Całodobowa ochrona obiektów poznań

Jakie usługi ochroniarskie zapewniamy?

Klientom proponujemy kilka możliwości zabezpieczenia terenu wokół budynków. Świadczone przez nas usługi ochroniarskie, realizowane na terenie Poznania i okolic, obejmują dwa obszary.

 • Ochronę fizyczną – oddelegowujemy na miejsce nasz personel. Poprzez swoją stałą obecność obsługuje wówczas np. posterunki, recepcje. W ramach świadczonych usług ochroniarskich pracownicy mają za zadanie również obchody oraz kontrolę ruchu osobowego pieszego i mechanicznego.
 • Monitoring – zdalnie dbamy o bezpieczeństwo osób i mienia przy użyciu telewizji analogowej CCTV lub innych nowoczesnych narzędzi. W tym przypadku działamy doraźnie w sytuacjach zagrożenia. Uprawnione osoby informują wówczas osobiście właścicieli obiektów lub aktywują systemy alarmowe zainstalowane w budynku.

W przypadku jakichkolwiek zagrożeń: włamań, prób kradzieży, pożarów itp. w ramach świadczonych usług ochroniarskich zapewniamy zawsze możliwie jak najszybszą interwencję.

Jakich narzędzi wspierających używamy do ochrony obiektu?

Wspomnieliśmy już o tym, że realizujemy zlecenia zarówno w formie bezpośredniej, jak i pośredniej. W tej drugiej opcji wykorzystujemy dodatkowe narzędzia, za pomocą których możemy wykryć i zidentyfikować zagrożenie na danym obszarze. Do nich należy różnorodny sprzęt montowany w obiekcie oraz wokół niego. Każdy klient ma bowiem swój rodzaj zabezpieczeń. Zazwyczaj jednak są: monitoring wizyjny oraz systemy alarmowe, które również obsługujemy.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług ochroniarskich?

Korzyści, jakie wynikają z profesjonalnego zabezpieczenia przez naszą firmę budynków czy terenów, jest bardzo wiele. Odpowiednia ochrona obiektów poprzez m.in. monitoring pozwala:

 • podnieść poziom bezpieczeństwa,
 • ograniczyć ryzyko i skutki napadu, włamań, kradzieży czy dewastacji,
 • zminimalizować zagrożenie życia i zdrowia przebywających w nim osób,
 • zabezpieczyć znajdujące się tam mienie.

Zatrudniamy odpowiednio przeszkolonych pracowników. Są to ludzie, którzy spełniają niezbędne warunki do tego, aby wykonać zadania związane z ochroną budynków, działek i osób. Poradzą sobie w różnych stresujących sytuacjach, a zarazem cechuje ich dyskrecja. Do ich obowiązków należeć będzie m.in.:

 • sprawdzanie uprawnień do przebywania na wybranym obszarze,
 • podejmowanie działań mających na celu ujęcie osób, które stwarzają zagrożenie dla innych,
 • wzywanie do opuszczenia chronionego terenu, gdy zajdzie taka konieczność,
 • w uzasadnionych przypadkach zastosowanie środków przymusu bezpośredniego.

Decydując się na całodobową ochronę obiektów w Poznaniu lub okolicy, mają więc Państwo pewność, że w razie potrzeby ktoś mający odpowiednie kwalifikacje zareaguje we właściwy sposób.

Jeśli chodzi o rodzaj i zakres działań prowadzonych w ramach usług ochroniarskich, zależą one od specyfiki danego miejsca i wysokości ryzyka wystąpienia konkretnych zagrożeń. Niezależnie jednak od tego, naszym zadaniem jest zagwarantowanie jak najwyższej ochrony obiektu i osób poprzez monitoring lub inne czynności.

Usługi ochroniarskie dopasowane do potrzeb klientów

Oferta, jaką proponujemy, jest zawsze realizowana na podstawie planu zabezpieczenia danego miejsca. Ponadto ochrona obiektów odbywa się ściśle według wskazówek klientów, poprzez uzgodnione z nimi działania. Od Państwa więc zależy, czy mamy zająć się tylko monitoringiem i reagować w razie wystąpienia określonego zagrożenia, czy robić dodatkowo obchody wskazanego obszaru.

Profesjonalne usługi ochroniarskie obejmujące Poznań i okolice stanowią ofertę, którą kierujemy w pierwszej kolejności do lokalnych przedsiębiorców. Wykonujemy zlecenia dla każdego sektora, jak również dla prywatnych użytkowników działek i budynków.

Gwarantujemy, że oddelegowane przez nas zespoły pracowników przeszkolonych do całodobowej ochrony z powodzeniem zadbają o bezpieczeństwo należącego do Państwa mienia oraz wszystkich osób przebywających w budynku.

Zapoznając się z oczekiwaniami klientów, możemy zaproponować konkretną propozycję usług ochroniarskich z obsługą monitoringu na czele. Warto zadbać o dobrą ochronę obiektu i osób z naszą firmą!

Działamy na terenie Poznania i okolic

Rozwiązania na każdą potrzebę

Profesjonalne usługi porządkowe

Koszenie trawników

Utrzymanie terenów zielonych

Odśnieżanie

Ozonowanie pomieszczeń

Z nami wszystko jest prostsze

Ułatwiamy życie naszym klientom, oferując usługi sprzątania na każdą potrzebę.
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji lub bezpłatnej wyceny.